Svetovalci / partnerji

IGOR ŽULA

imagesje direktor in lastnik podjetja 3 Projekt d.o.o. Verjame v ljudi, v njihove sposobnosti in željo, da stvari premikajo na boljše. Vsi njegovi projekti temeljijo na tem prepričanju, zato je jedro delovanja maksimalna vključenost zaposlenih na vseh nivojih podjetij.

Deluje kot izrazito ciljno usmerjen poslovni svetovalec in je odličen poznavalec proizvodnih in logističnih sistemov, saj je v industriji neposredno prisoten že od začetka kariere. Je izkušen projektni vodja, poznavalec informacijskih sistemov, organizacijskih modelov in metodologij za stalno izboljševanje poslovnih procesov.

Znanje in izkušnje, ki si jih je pridobil pri projektih prenove poslovnih procesov, 20 ključev, pospeševanja napredka, implementacij različnih informacijskih rešitev in drugih projektih poslovne narave je združil v lastno metodo 5 Δ®, s katero danes uspešno spreminja podjetja na boljše.

Sodeluje na različnih poslovnih, evropskih in regijskih projektih. Je pogost predavatelj na poslovnih seminarjih, delavnicah in okroglih mizah. Hkrati je predsednik Slovenskega logističnega združenja in gostujoči strokovnjak na fakulteti za logistiko.

.

Grega KOSTANJŠEK, 

grega kostajnsekmag. inž. log. deluje kot svetovalec na področju stalnih izboljšav. Večina izkušenj, ki jih je osvojil v svoji karieri izhaja iz avtomobilske industrije in iz lesne industrije. Specializiran je za področje proizvodnje, kjer je zadnja leta v različnih podjetjih implementiral metode kontinuiranih izboljšav – 5S, ergonomija, normiranje, kaizen, poka-yoke, itd.

Poleg proizvodnih izboljšav, se v podjetjih ukvarja tudi z optimiranjem ostalih poslovnih procesov. Izobraževanje je opravljal na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru. Diplomsko delo je napisal v okviru praktične projektne naloge v podjetju TPV d.d., medtem ko je pri magistrskem delu raziskoval vpliv oskrbe delovnih mest na proizvodno produktivnost v podjetjih Adria Dom d.o.o., Podgorje d.o.o. in Adria Mobil d.o.o. V veliko čast mu je, da je bilo njegovo magistrsko delo s strani Fakultete za Logistiko nagrajeno, in sicer kot najboljše magistrsko delo v študijskem letu 2014/2015. Na svoji poti se redno udeležuje izobraževanj in delavnic vitke proizvodnje, logistike ter timskega dela.

Dobro se znajde z računalniškimi aplikacijami, kjer je med drugim uspešno opravil izpit za zahtevne uporabnike okolja MS Excel, v katerem je nadgradil »Program za optimizacijo delovnih mest, ki nam omogoča merjene izgub, vzroke nastalih izgub ter možnosti izboljšav«. Grega je oseba, ki se zna povezati z ljudmi, svojo prednost pa vidi predvsem v sistemskem razmišljanju in povezovanju delcev v smiselno celoto iz katere je mogoče nadaljnje izboljševanje trenutnega stanja.

Tadej Pojbič

pojbicInženir Logistike je 22 letne izkušnje nabiral v različnih podjetjih od referenta do člana uprave in direktorja podjetja.

Od leta 2013 direktor podjetja OPTILOG d.o.o., kot svetovalec za področje Oskrbovalnih verig, logistike, optimizacije ter prenove vseh vrst procesov kot tudi avtomatizacije skladiščnih procesov. Istočasno tudi uradni svetovalec EBRD-ja in član nadzornega sveta Adrie Airways.

Od leta 2008-2013 Direktor logistike in kasneje izvršni direktor za Logistiko in Nabavo v Engrotuš d.d. Leta 2010 skupaj z ekipo zaključil avtomatizacijo logističnih procesov v centralnem skladišču Engrotuša d.d., kar še danes zagotavlja Engrotuš-u optimalne stroške na enoto pripravljenega in dostavljenega blaga, za kar je leta 2012 prejel nagrado Logist leta s strani Slovenskega Logističnega Združenja.

2002-2005 v podjetju Maersk Adria, kot komercialni direktor za področje Slovenije,Hrvaške ter Bosne in Hercegovine, odgovoren za razvoj trgov in povezavo feeder ladij z matičnimi pristnišči. 

Leta 2005-2008 postal duirektor podjetja Maersk Logistics d.o.o. za celotno regijo balkana, kjer je bil odgovoren za prodajo storitev in nadgradnjo logističnih procesov za obstoječe globalne stranke, pridobivanje novih, kot tudi podporna funkcija Maersk Line. Leta 2006 ustanovil Maersk Logistics doo na Hrvaškem za pokrivanje Hrvaškega in Bosanskega trga. 2007 zagotovil prve direktne zbirne linije za luko Koper iz 42 različnih luk na dalnjem vzhodu. 

Poklicno pot začel 1993-2002 na Intereuropi d.d., Filiala Brnik, kjer je kot referent za avio pošiljke skrbel za prevzem in odpremo pošiljk. Leta 1996 napredoval v Filialo Ljubljana kot vodja izvoznega referata, samostojni organizator transporta in kasneje kot vodja Izvoznega oddelka.

Robert Biček

robert bicekIma dolgoletne izkušnje s področja vodenja, nadzora in upravljanja podjetij, predvsem s področja logistike. Od leta 2014 je upravitelj v insolvenčnih postopkih ter član upravnega odbora Slovenskega logističnega združenja.

V obdobju 2011-2015 je bil zaposlen v družbi Slovenski državni holding, d.d., zadolžen za upravljanje naložb s področja transporta, energetike, financ in družb v težavah. Pred tem je bil predsednik uprave logističnega holdinga ACK, d.d., ki je združeval logistične storitve prevoza malih pošiljk (TNT), letalskega transporta, zbirnih pošiljk (DACHSER), skladiščenja, prevoza po železnici (Fersped, d.d.), pomorske agencije in špedicije (Adria cargo Koper, d.o.o.) ter prevoza blaga z lastnimi ladjami.

V predhodnem obdobju se je ukvarjal predvsem z analiziranjem in vrednotenjem podjetij, ki so se lastninsko preoblikovala. Vzpostavljeni sistem informacij, ki so bile pomembne za odločanje o nakupih podjetij je omogočil oblikovanje enega najboljših potrfeljev naložb v Republiki Sloveniji.

Ima bogate izkušnje s področja financ, ekonomike, kontrolinga, računovodstva, prodaje, organizacije in informatizacije poslovanja, tržne strategije, kot tudi drugih poslovodnih funkcij (človeški viri, upravljanje podjetij, poznavanja predpisov povezanih s poslovanjem), ki so nujna za celovito poslovanje v vsaki sodobno upravljani družbi.

Največji uspeh podjetja je ustvariti kakovosten in motiviran tim, ki raste na lastnih uspehih in svoje člane neprestano spodbuja k izboljšavam. Vsakemu managerju je tako največji izziv how to handle things through people.

Nejc Zafran

Nejc Zafran

Študij je kot najboljši študent v letniku zaključil na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in pridobil naziv mag. posl. ved. Tekom študija je bil član usmerjevalne komisije za program management, obenem pa je prejel številne nagrade med katerimi najbolj izstopa priznanje za izjemne študijske dosežke.

Izkušnje ima tako iz transportno logistične kot tudi proizvodnje in storitvene panoge. Sodeloval je pri več evropskih projektih, kjer je pridobil neprecenljive izkušnje s projektnega managementa. Je tudi certificiran ISO 9001:2015 notranji presojevalec. Izkušnje mu omogočajo odlično povezovanje in razumevanje potreb partnerjev, kar omogoča usklajeno in učinkovito delovanje usmerjeno na doseganje ciljev. Poleg področja logistike je osredotočen predvsem na področje nabave, kjer sodeluje s podjetjem CIRTUO GmbH ter na področje oblikovanja organizacije, s temelji na organizacijskem in procesnem pristopu. Veseli ga tudi delo s standardi ISO ter standardom poslovne odličnosti.

Na svoji poti se redno udeležuje izobraževanj. Svoja znanja in kompetence s področij nabave in logistike redno nadgrajuje s članstvom v Združenju nabavnikov Slovenije, kjer je tudi član strokovnega sveta in predsednik mladih nabavnikov Slovenije ter v Slovenskem logističnem združenju. Je tudi član mednarodnega častnega združenja Beta Gamma Sigma.

Robert Ličen

RobertLicen 300x200Sem doktor socioloških znanosti (2016) - Motivacijski dejavniki srednjega managementa v Slovniji- in magister ekonomskih znanosti (2000) - EF v Ljubljani smer Poslovodenje in organizacija. Pred tem sem leta1994 diplomiral na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, smer splošni management.

Po diplomi sem se zaposlil v Tobačni Ljubljana, kjer sem deloval v letih 1994 do 2001. Leta 2001 sem je zaposlil v podjetju Akrapovič d,o.o, kot Glavni izvršni direktor družbe. Pod mojim vodstvom smo takratno obrtniško delavnico preoblikovali v sodobno podjetje, za kar sem leta 2005 dobil nagrado Združenja manager - Mladi manager leta 2005. Leta 2006 sem se zaposlil kot Predsednik uprave Steklarna Rogaška in z ekipo izpeljal sanacijo podjetja, za kar sem dobil nagrado Managerski izziv leta 2007 v Kriznem vodenju. Po končani sanaciji sem se leta 2007zaposlil kot pomočnik predsednika uprave Gorenja. Leta 2009 sem odprl svoje svetovalni podjetje Profit Plus d.o.o. , kjer kot coach, mentor in predavatelj izobražujem podjetnike in managerje na področju vodenja, organizacije in procesov. V začetku leta 2017 sem ustanovil Podjetniški center Pegasus, Zavod za povezovanje in izobraževanje podjetnikov, saj sem pri svojem vsaj deset letnem delu s podjetniki ugotovil, da podjetniki nujno potrebujejo center, ki bi temeljil na pozitivnih vrednotah, znanju in povezovanju ter jim nudil celostno podporo pri njihovem razvoju.

Sem tudi kolumnist, aktivni stalni udeleženec različnih mednarodnih konferenc s področja vodenja in družinskih podjetij in pisec več kot sto strokovnih člankov v raznih publikacijah.

Poleg tega sem bil nadzornik v podjetjih: Luminus (predsednik NS), Peko (predsednik NS), SID Banki (član NS in član revizijske komisije), Savi (podpredsednik NS in predsednik revizijske komisije) in v DARSu (predsednik NS), sedaj sem član NS Hranilnice Lon. Sem član Rotary kluba Ljubljana Grad.