Predstavitev podjetja 3 Projekt

Podjetje 3 Projekt, d.o.o. ponuja storitve s področja upravljanja in izboljševanja posameznih poslovnih funkcij, upravljanje projektov in upravljanje podjetij!

Ključna področja so proizvodnja, logistika in razvoj.

Področja poznamo in znamo narediti, ne samo povedati!

Ključni trg je industrija v celotni regiji centralne in južne Evrope. Ključni produkti so usmerjeni v izboljševanje dodane vrednosti podjetij preko izboljševanja inovativnosti, produktivnosti dela, učinkovitosti in organiziranosti.

Profesionalen odnos, projektni management, delitev tveganja pri zagotavljanju rezultatov, pošten odnos in sposobnost odprtega in enostavnega komuniciranja na vseh nivojih so devize, ki krasijo naše delo.

3P shema

Osnova za uspešno in učinkovito delovanje podjetja in/ali projektov predvsem tesna povezava sistema vodenja, organizacije, tehnoloških procesov, načina dela in kakovosti delovanja informacijskega sistema! Vsaka sprememba posameznega elementa mora upoštevati tudi vplive preostalih.