Vzpostavljanje normativov

Sistematična ureditev tehnoloških normativov izdelkov, ki temelji na celovitem pristopu in vključuje pregled obstoječega stanja, analizo obstoječih normativov z vidika proizvodne učinkovitosti in produktivnosti, oblikovanje učinkovitejših postopkov in prilagoditev normativov.

V okviru metodološkega pristopa se iščejo boljše ergonomske prilagoditve procesa, sistem hitrejših menjav in nastavitev, bolj učinkovite oskrbe procesa ipd. 

V postopek so vključene vse povezane organizacijske enote, vključno s proizvodnjo.

Koristi metode: 

 • Izboljševanje produktivnosti v proizvodnji
 • Vzpostavitev reda
 • Vzpostavitev horizontalnega sistema normativov
 • Merjenje relacije med prodanimi in realiziranimi urami

Lastnosti:

 • Celovita presoja obstoječih normativov podjetja
 • Celovit pristop k postavitvi normativov, ki vključuje:
  • Oceno trenutne produktivnosti
  • Presojo možnosti za izboljšave
  • Celovito ureditev izvedbenih procesov
  • Ergonomska prilagoditev delovnega mesta
 • Izboljšanje produktivnosti in prilagoditev normativov novemu stanju

Vpliva na: 

 • Ergonomija in urejenost DM
 • Način dela
 • Produktivnost proizvodnje

Vključene poslovne funkcije:

 • Razvoj
 • Operativna priprava proizvodnje
 • Tehnološka priprava proizvodnje
 • Proizvodnja
 • Oskrba
Igor Žula

Članstva:

Slovensko logistično združenje (predsednik);
Združenje za management consulting Slovenija;
Manager Klub Ptuj;
Rotary Club Kranj;
Razvojni svet gorenjske regije (podpredsednik);

Spletna stran: www.3projekt.si