Igor Žula

Igor Žula

Članstva:

Slovensko logistično združenje (predsednik);
Združenje za management consulting Slovenija;
Manager Klub Ptuj;
Rotary Club Kranj;
Razvojni svet gorenjske regije (podpredsednik);

URL spletne strani: http://www.3projekt.si

Sistematičen pristop k dolgoročni nadgradnji sistema vodenja družbe, glede na zahteve naročnika.

Celovit prisop, pomeni sistematično oceno vodstvenih sposobnosti posameznikov in sistema vodenja kot celote, v nadaljevanju pa pripravo in IZVEDBO ukrepov za izboljšanje.

Ukrepi temeljijo na splošnih vodstvenih kompetencah in potrebah, ki izhajajo iz panoge in poslovanja družbe in vključuje nadgradnjo ali vzpostavitev sistema nagrajevanja, usposabljanja zaposlenih, ključnih indikatorjev družbe in ukrepov za izboljšanje le teh.

Sistematična ureditev tehnoloških normativov izdelkov, ki temelji na celovitem pristopu in vključuje pregled obstoječega stanja, analizo obstoječih normativov z vidika proizvodne učinkovitosti in produktivnosti, oblikovanje učinkovitejših postopkov in prilagoditev normativov.

V okviru metodološkega pristopa se iščejo boljše ergonomske prilagoditve procesa, sistem hitrejših menjav in nastavitev, bolj učinkovite oskrbe procesa ipd. 

V postopek so vključene vse povezane organizacijske enote, vključno s proizvodnjo.

Sistematičen pristop k realizaciji dogovorjenih ciljev po principu so vodenja, kjer svetovalci poleg odgovornosti pridobijo tudi pravico do odločanja.

 • Izboljševanje učinkovitosti proizvodnje po vzoru »World Class Manufacturing«
 • Izboljševanje učinkovitosti proizvodnje po vzoru »Vitke proizvodnje«
 • Razvoj koncepta FLEXIBILNE PROIZVODNJE
 • Optimiranja delovnih operacij in priprava predloga novih normativov
 • Analiza logističnega sistema s predlogi ukrepov
 • Izboljševanje učinkovitosti logistike
 • Prenova logističnih poslovnih procesov
 • Sodelovanje v projektu reorganizacije in modernizacije družbe
 • Zasnova za tehnološko – tehnično ureditev logistike
 • Vzpostavitev 3PL (outsourcinga)
 • Več kot 10 različni projektov in organiziranja dogodkov v okviru projektov, kki so financirani iz evropskih virov.
 • Organizacijska prestruktura in prenova sistemizacije delovnih mest
 • Vzpostavitev sistema nagrajevanja
tkk  elan logo  plastika skaza50px  logo new
sz vit logo  logo sunroller    podgorje
kobal logo  isokon logo  tlogo
 

Celovita ureditev poslovnih procesov in prilagoditev dejanskim potreba poslovanja.

Sistematična povezava vseh OE v enako smer delovanja za isti strateški cilj.

Transformacija podjetja iz obrtnega načina dela v urejen, industrijski način.

Celovita ureditev sistema inoviranja, ki vključuje vzpostavitev inovativnega podjetja v organizacijskem smislu, ureditev procesa upravljanja s procesi inoviranja in upravljanja s množično inovacijsko dejavnostjo.

Sistematična priprava vseh poslovnih funkcij tako, da bodo omogočila visoko stopnjo reaktivnosti in fleksibilnosti v proizvodnjo z minimalnimi časi od naročila do realizacije ob pogojih, ki jih zahtevajo nizke serije.

S pomočjo uporabe projektnega pristop, izboljševanja in vključevanja inovativne dejavnosti, vzpostavitve merjenja in spremljanje napredka, sistema prepoznavanja dela, ki dodaja vrednost in vizualizacije učinkov se poveča učinkovitost proizvodnje in logistike.

V okviru metodologije se podjetje pripravi za delo po konceptih World Class Manufacturing (WCM) in/ali Lean Manufacturing.