SO - Vodenje

Sistematičen pristop k realizaciji dogovorjenih ciljev po principu so vodenja, kjer svetovalci poleg odgovornosti pridobijo tudi pravico do odločanja.

Koristi

 • Večja reaktivnost pri odločitvah
 • Hitrejše in bolj usmerjeno delovanje družbe ali posamezne poslovne funkcije skladno z dogovorjenimi cilji
 • Nadgradnja managerskih znanj in sposobnosti odločanja

Lastnosti

 • Oblikovanje strateških smernic in uskladitev razvojnih aktivnosti
 • Celovita presoja delovanja managementa in merjenje učinkovitosti
 • Oblikovanje konkretnih ciljev
 • Oblikovanje kompetentne ekipe
 • Delo

Vpliva na

 • Splošno poslovanje družbe
 • Realizacijo zastavljenih ciljev
 • Reaktivnost pri odločanju
 • Delovanje managementa

Vključene poslovne funkcije

 • Vrhnji management
 • Srednji management
 • Uprava
 • Vse PF
Igor Žula

Članstva:

Slovensko logistično združenje (predsednik);
Združenje za management consulting Slovenija;
Manager Klub Ptuj;
Rotary Club Kranj;
Razvojni svet gorenjske regije (podpredsednik);

Spletna stran: www.3projekt.si