5 ∆ - Izboljševanje produktivnosti in učinkovitosti v proizvodnji in logistiki

S pomočjo uporabe projektnega pristop, izboljševanja in vključevanja inovativne dejavnosti, vzpostavitve merjenja in spremljanje napredka, sistema prepoznavanja dela, ki dodaja vrednost in vizualizacije učinkov se poveča učinkovitost proizvodnje in logistike.

V okviru metodologije se podjetje pripravi za delo po konceptih World Class Manufacturing (WCM) in/ali Lean Manufacturing.

Koristi metode:

 • Izboljševanje produktivnosti v proizvodnji
 • Izboljševanje učinkovitosti logistike
 • Izboljševanje stopnje inovativnosti in vzpostavljen sistem stalnih izboljšav
 • Ureditev kazalnikov
 • Vzpostavitev reda

Lastnosti

Metoda smiselno združuje različne lastne in druge, že znane metodologije:

 • 5 S;
 • Analiza delovnih operacij in prepoznavanje dela, ki dodaja vrednost;
 • Kaizen;
 • Spremljanje dogovorjenih rokov, rezultatov;
 • Analiza in ureditev oskrbe;
 • Polivalenca;
 • 7 (8) izgub;
 • … kadar pa se v posnetku stanja izkaže potreba po vključevanju drugih ukrepov, smiselno vključujemo tudi te.

Vpliva na:

 • Sistem nagrajevanja
 • Ergonomija in urejenost DM
 • Način dela
 • Lay Out
 • Odnos do spoštovanja rokov
 • Razpoložljivost proizvodnih virov
 • Znanje sr. managementa
 • Znanje nižjega managementa
 • Odnosi do MKP

Vključene poslovne funkcionalnosti:

 • Srednji management
 • Nižji management
 • Proizvodnja
 • Logistika
 • Vzdrževanje
 • Zaposleni
Igor Žula

Članstva:

Slovensko logistično združenje (predsednik);
Združenje za management consulting Slovenija;
Manager Klub Ptuj;
Rotary Club Kranj;
Razvojni svet gorenjske regije (podpredsednik);

Spletna stran: www.3projekt.si