Kadrovska prestruktura, sistem nagrajevanja in odličnost vodenja

Sistematičen pristop k dolgoročni nadgradnji sistema vodenja družbe, glede na zahteve naročnika.

Celovit prisop, pomeni sistematično oceno vodstvenih sposobnosti posameznikov in sistema vodenja kot celote, v nadaljevanju pa pripravo in IZVEDBO ukrepov za izboljšanje.

Ukrepi temeljijo na splošnih vodstvenih kompetencah in potrebah, ki izhajajo iz panoge in poslovanja družbe in vključuje nadgradnjo ali vzpostavitev sistema nagrajevanja, usposabljanja zaposlenih, ključnih indikatorjev družbe in ukrepov za izboljšanje le teh.

Koristi metode: 

 • Celovit projektni pristop
 • Ciljna nadgradnja sistema vodenja
 • Nadgradnja vodstvenih znanj in kompetenc pri opazovani vodstveni strukturi
 • Izboljšani odvisni kazalniki poslovanja

Lastnosti:

 • Celovita presoja sistema vodenja
 • Celovita presoja vodstvenega osebja
 • Oblikovanje programov usposabljanja s ciljem izboljšanja ključnih kazalnikov poslovanja
 • Izvedba programov usposabljanja
 • Prilagoditev sistema nagrajevanja

Vpliva na: 

 • Učinkovitost in produktivnost zaposlenih
 • Ključne kazalnike poslovanja
 • Notranje razmerja med zaposlenimi

Vključene poslovne funkcije:

 • Višji mgm
 • Srednji mgm
 • Nižji mgm
 • zaposlene 
Igor Žula

Članstva:

Slovensko logistično združenje (predsednik);
Združenje za management consulting Slovenija;
Manager Klub Ptuj;
Rotary Club Kranj;
Razvojni svet gorenjske regije (podpredsednik);

Spletna stran: www.3projekt.si