Izboljšanje inovativnosti

Celovita ureditev sistema inoviranja, ki vključuje vzpostavitev inovativnega podjetja v organizacijskem smislu, ureditev procesa upravljanja s procesi inoviranja in upravljanja s množično inovacijsko dejavnostjo.

Koristi metode:

 • Vključeno večina zaposlenih
 • Usmerjeno inoviranje
 • Krepitev blagovne znamke

Lastnosti:

 • Celovita presoja sistema inovativnosti
 • Oblikovanje ustreznih ukrepov za zagotovitev pogojev za razvoj inovacijske dejavnosti
 • Nadgradnja inovacijskih procesov
 • Vzpostavitev / nadgradnja sistema upravljanja z malimi koristnimi predlogi in
 • Nadgradnja sistema stalnega napredka

Vpliva na:

 • Permanenti razvoj Izdelkov
 • Stopnjevanje konkurenčne prednosti
 • Zmanjševanje tveganj na trgu in delovanju
 • Blagovno znamko
 • Donosnost prodaje
 • Višja dodana vrednost
 • Splošno delovanje družbe
 • Stopnjevanje konkurenčne prednosti
 • Zadovoljstvo zaposlenih

Vključene poslovne funkcije:

 • Uprava in višji management
 • Trženje
 • Razvoj
 • Kadri
Igor Žula

Članstva:

Slovensko logistično združenje (predsednik);
Združenje za management consulting Slovenija;
Manager Klub Ptuj;
Rotary Club Kranj;
Razvojni svet gorenjske regije (podpredsednik);

Spletna stran: www.3projekt.si