S pomočjo uporabe projektnega pristop, izboljševanja in vključevanja inovativne dejavnosti, vzpostavitve merjenja in spremljanje napredka, sistema prepoznavanja dela, ki dodaja vrednost in vizualizacije učinkov se poveča učinkovitost proizvodnje in logistike.

V okviru metodologije se podjetje pripravi za delo po konceptih World Class Manufacturing (WCM) in/ali Lean Manufacturing.

Sistematična priprava vseh poslovnih funkcij tako, da bodo omogočila visoko stopnjo reaktivnosti in fleksibilnosti v proizvodnjo z minimalnimi časi od naročila do realizacije ob pogojih, ki jih zahtevajo nizke serije.

Celovita ureditev sistema inoviranja, ki vključuje vzpostavitev inovativnega podjetja v organizacijskem smislu, ureditev procesa upravljanja s procesi inoviranja in upravljanja s množično inovacijsko dejavnostjo.

Transformacija podjetja iz obrtnega načina dela v urejen, industrijski način.

Sistematična povezava vseh OE v enako smer delovanja za isti strateški cilj.