Izkušnje, ki imajo trde temelje - naše reference

3 Projekt d.o.o.

Naše reference

 • Izboljševanje učinkovitosti proizvodnje po vzoru »World Class Manufacturing«
 • Izboljševanje učinkovitosti proizvodnje po vzoru »Vitke proizvodnje«
 • Razvoj koncepta FLEXIBILNE PROIZVODNJE
 • Optimiranja delovnih operacij in priprava predloga novih normativov
 • Analiza logističnega sistema s predlogi ukrepov
 • Izboljševanje učinkovitosti logistike
 • Prenova logističnih poslovnih procesov
 • Sodelovanje v projektu reorganizacije in modernizacije družbe
 • Zasnova za tehnološko – tehnično ureditev logistike
 • Vzpostavitev 3PL (outsourcinga)
 • Več kot 10 različni projektov in organiziranja dogodkov v okviru projektov, kki so financirani iz evropskih virov.
 • Organizacijska prestruktura in prenova sistemizacije delovnih mest
 • Vzpostavitev sistema nagrajevanja
tkk  elan logo  plastika skaza50px  logo new
sz vit logo  logo sunroller    podgorje
kobal logo  isokon logo  tlogo
 
Igor Žula

Članstva:

Slovensko logistično združenje (predsednik);
Združenje za management consulting Slovenija;
Manager Klub Ptuj;
Rotary Club Kranj;
Razvojni svet gorenjske regije (podpredsednik);

Spletna stran: www.3projekt.si

 

Izkušnje, ki imajo trde temelje - naše reference

3 Projekt d.o.o.