Transformacija podjetja v industrijski način dela

Transformacija podjetja iz obrtnega načina dela v urejen, industrijski način.

Koristi metode:

 • Izboljšana učinkovitost delovanja družbe in vseh poslovnih funkcij
 • Usklajen organizacijski in kadrovski sistem

Lastnosti:

 • Celovita presoja in sprememba organizacijsko – kadrovskega sistema
 • Vzpostavitev celovitega sistema planiranja
 • Vzpostavitev sistema stalnega napredka
 • Oblikovanje poslovnih procesov
 • Celovita ureditev sistema vodenja in kontrolinga družbe

Vpliva na:

 • Splošno delovanje družbe
 • Stopnjevanje konkurenčne prednosti
 • Zadovoljstvo zaposlenih

Vključene poslovne funkcije:

 • Vrhnji management
 • Srednji management
 • Uprava
 • Vse PF
Igor Žula

Članstva:

Slovensko logistično združenje (predsednik);
Združenje za management consulting Slovenija;
Manager Klub Ptuj;
Rotary Club Kranj;
Razvojni svet gorenjske regije (podpredsednik);

Spletna stran: www.3projekt.si